Projekt 13475 Avslutat Säkerhetspark- Utveckling av koncept & Metoder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet avser en nationell förstudie förstudie där Sveriges Byggindustrier har studerat det finländska konceptet (Safety Training Parks) i syfte att beskriva form, innehåll och resultat av verksamhet och utreda om förutsättningar finns att starta upp liknande eller utvecklat lärandekoncept i Sverige.

Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse har beslutat att finansiera projektering och uppstart, av Byggbranschens Säkerhetspark som kommer att förvaltas av Entreprenörsskolan. Genom projektet byggs nu för första gången i Sverige en nationell branschgemensam säkerhetspark för en bred grupp användare: yrkesarbetare, arbetsledare, skyddsombud, byggelever, lärlingar, lärare, studenter, platschefer, beställare, projektörer inom hela byggsektorn med flera.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Byggbranschens säkerhetspark", Hans Hedberg, Onsitus, och Berndt Jonsson, Sveriges Byggindustrier (en sida och en broschyr).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt