Projekt 11696 Avslutat Funktionsstyrning av beläggning. Del 4

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet är genom fortsatta försök i fält studera möjligheterna att använda Laser RST för att planera, projektera och maskinstyra underhållsbeläggningar. Metoden har i denna etapp testats på två mindre objekt i Halmstad och Varbergstrakten med högre svårighetsgrad. Projektet har därmed gått in i en mer praktisk tillämpning med implementering av arbetsgången hos beställaren (Vägverket) redan i projektstadiet. För projekten finns idag inga jämnhetskrav i längdled och tvärled, men i och med detta projekt kan sådana krav ställas genom beställarens försorg vid projekteringen. Samarbete med Ramböll RST.

Etappen har redovisats i rapporten Funktionsstyrning av beläggning, del 4, Peter Ekdahl, Ramböll, och Bo Sävinger, NCC Roads (36 sid).

Projektansvarig
  • NCC Roads
Projektledare
Relaterade projekt