Projekt 11497 Avslutat Funktionsstyrning av beläggning, del 3

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att genom fortsatta försök i fält studera möjligheterna att använda Laser RST för att planera, projektera och maskinstyra underhållsbeläggningar utifrån ett fyll- och fräsperspektiv. Det resultat man sökt säkerställa är jämnhet i längdled i första hand. Ojämnhet i tvärled, tvärfall och planerad asfaltmängd har säkerställts i tidigare projektdel.

Rapporten heter Funktionsstyrning av beläggning, del 3, Peter Ekdahl, Ramböll, och Bo Sävinger, NCC (22 sid).

Projektansvarig
  • NCC Roads
Projektledare
Relaterade projekt