Projekt 11831 Avslutat Funktionsstyrning av beläggning, del 5

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att genom fortsatta försök i fält studera möjligheterna att använda Laser RST för att planera, projektera och maskinstyra underhållsbeläggningar. En avgörande del i projektet var att överföra projekteringen som digitala filer till asfaltläggarens maskinstyrningsdator och att inte använda sig av absoluta koordinater och fasta referenssystem i fält. Enbart den projekterade lösningen och en relativ längdmätning ska styra ett enkelt utförande. Vid asfaltläggning skall detta resultera i en godkänd beläggning vad gäller komfort, tvärfall och asfaltmängd.

Samarbete med Ramböll RST.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Funktionsstyrning av beläggning, del 5", Peter Ekdahl och Bo Sävinger.

Projektansvarig
  • NCC Roads
Projektledare
Relaterade projekt