Projekt 8051 Avslutat Elementfarbanor med torra fogar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Avser att ta fram dimensioneringsanvisningar för stålbroar med samverkande, elementbyggda betongfarbanor. Teoretiska studier av fogen över mellanstöd samt byggande, provbelastning och utvärdering av ett pilotprojekt.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Effektivare samverkansbroar: Prefabricerade farbanor med torra fogar", Anders Stoltz, LTU (188 sidor).

Projektansvarig
  • Strängbetong
Projektledare
  • Bernt Johansson
Relaterade projekt