Projekt 14077 Avslutat Kunskapsinhämtningsprojekt Sweden Innovation Days 2022 på Expo 2020 Dubai

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Världsutställningen uppfyllde tyvärr inte ställda förväntningar på att finna ny kunskap, teknik samt identifiera nya samarbetspartners. Åtminstone inte utanför temaveckorna. Dock kan slutsatsen kanske blivit en annan om inte Corona satt stopp för ett fysiskt deltagande på plats under Sweden Innovation Days och tillsammans med särskilt identifierade och inbjuda intressenter tillresta. Sweden Innovation Days var dessutom förlagd under temaveckan för Agenda 2030 dvs med fokus på de globala målen för hållbar utveckling vilket hade ökat chanserna till spännande möten och som den digitala konferensversionen inte lyckades leva upp till då minglet och dess spännande
möten är svåra att återskapa virtuellt. Riktade mässor exempelvis WRC/PIARC dvs World Road Congress är ett betydligt bättre forum då till branschen mer riktade kunskaper och innovationer lyfts fram samt i ett mer strukturerat konferensprogram.

Vad som var slående med Expo 2020 Dubai var den exceptionella och ytterst påkostade arkitekturen
som i sig var värt ett besök men samtidigt väcker frågor om hållbarhet dvs rimligheten i att bygga
upp en världsutställning med byggnader i miljardklassen för ett år!

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt