Projekt 13661 Avslutat Kunskapsinhämtningsprojekt, PIARC XXVIth World Road Congress

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning


XXVIth World Road Congress hölls i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, från 6 till 10 oktober 2019. Den omfattade cirka 50 sessioner och workshops, en stor utställning, tekniska besök och sociala aktiviteter.
Konferensen uppfyllde ställda förväntningar på att finna ny kunskap, teknik samt identifiera nya samarbetspartners. WRC hålls vart 4:e år dock finns även vart 4:e år ett kompletterande WRC med vinterinriktning och nästa tillfälle hålls 2022 i Calgary i Canada. Under mässan så konstaterades att Sverige håller yttersta internationella toppklass inom vinterväghållning och att projektet Prognosstyrd Dynamisk Vägdrift är state-of-the-art. I många länder jobbar man fortfarande med att implementera saltningsstrategier med ökad användning av saltlösning vilket varit kravställt i Sverige i över ett årtionde.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt