Projekt 13991 Pågående Kunskapsinhämtningsprojekt, XVIIth World Road Congress

Projekttid

Sammanfattning

XVIth Winter Road Congress skulle hållas i Calgary, Canada från 8 till 11 februari 2022. (Ändrades till World Road Congress Prag i år 2023)

Det kommer att omfatta cirka 50 sessioner, en stor utställning, tekniska besök, det fjärde internationella snöplogsmästerskapen och sociala aktiviteter. World Road Association (PIARC) grundades 1909 som en ideell organisation. Deras vision är att vara världsledande inom kunskapsutbyte om vägar, vägtransportpolitik och praxis inom ramen för integrerad och hållbar transport.

Genom att deltaga på konferensen kan viktiga insikter kring parallella teknikframsteg erhållas i ett tidigt skede liksom att dess potential och tidshorisont för implementering kan bedömas. Relevanta kontakter kan därmed enkelt knytas med utställare, forskare, kunder och beslutsfattare samt inte minst plogbilschaufförer för ett mer effektivt nätverkande, framsynta vägval avseende teknik och en bättre omvärldsbevakning.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt