Projekt 13311 Avslutat Revidering av Betonghandboken Material - Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

De viktigaste förändringarna och nyheterna sedan utgåva 2 publicerades, där många kunde
förutses redan i den ursprungliga projektplanen, kan sammanfattas i följande punkter:

• uppdatering i förhållande till vedertagen praxis baserad på vetenskap
• självkompakterande betong, SKB, en produkt som inte ens finns omnämnd i utgåva 2
• krossballast får ökad användning
• granulerad slagg och flygaska, viss ökning i användning
• hållbarhetsfrågor
• beständighetsfrågor påverkas av nya materialsammansättningar
• högpresterande betong, som nu är integrerat i flera kapitel
• ökad roll för standarder; från svenska regler till EN-standarder; ibland med svenska
tillämpningsstandarder

För några utvalda kapitel kan nyheterna och resultaten efter revisionen kortfattat beskrivasgenom att här återge deras inledande avsnitt. För vidare information om specifika avsnitt och figurer hänvisas till handboken.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt