Projekt 11400 Avslutat PMB identifiering av egenskaper i bindemedel som förväntas ge rätt egenskap i beläggning, etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet är att undersöka om användning av polymermodifierad bitumen är kostnadseffektiv. Omfattar bland annat fältförsök på en provväg som utförs av Vägverket Region Väst i samband med fortsatt utbyggnad av E 6 i Bohuslän.

Redovisningen för etapp 1 och 2 utgörs av rapporten PMB identifiering av egenskaper i bitumen som ger rätt egenskap i beläggning, Thorsten Nordgren, Skanska Teknik Väg och Asfalt (76 sid inkl bilagor). I den redovisas bakgrunden till användningen av polymermodifierat bitumen samt görs en utvärdering av polymermodifierat bitumen för bindlager. I en kommande etapp (start 2005 eller 2006) skall polymermodifierat bitumen för slitlager utvärderas.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt