Projekt 11607 Avslutat Utökad undersökning av egenskaper i PMB

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om användning av polymermodifierad bitumen är kostnadseffektiv. Har omfattat bland annat jämförande analyser av tidigare utförda fältförsök på en provväg som utförts av Vägverket Region Väst i samband med fortsatt utbyggnad av E 6 i Bohuslän.

Projektet redovisas i rapporten Åldringsegenskaper hos polymermodifierade bindemedel, Niclas Stenberg, Skanska, 2006 (39 sid samt bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt