Projekt 11138 Avslutat PMB identifiering av egenskaper i bindemedel som förväntas ge rätt egenskap i beläggning

Projekttid

Sammanfattning

Projektets syfte är att identifiera egenskaper hos polymermodifierad bitumen som kan ge förbättrade prestanda och funktionella egenskaper för respektive lager i en asfaltbeläggning. Omfattar studier på en provväg som avses utföras i samband med den fortsatta utbyggnaden av väg E6 i Bohuslän. Ska leda till rekommendationer för val av polymermodifierad bitumen. Samarbete med Vägverket, PEAB AB och NCC AB.
Den inledande etappen redovisas i rapporten PBM identifiering av egenskap i bitumen som ger rätt egenskap i beläggning, etapp 1 A och 1 B, Thorsten Nordgren, Skanska Asfalt och Betong (33 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt