Projekt 13641 Avslutat Arkitektens handbok

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Vid den genomförde workshopen och de intervjuer som genomförts i projektet har framkommit ett mycket tydligt önskemål om att som hjälpmedel få de vanligaste SIS badrummen för bostäder uppritade med sina VVS-installationer med tillhörande komponenter och schakt vilket vi gjort och redovisat i denna rapport. Vi har med våra lösningar besvarat 8 av 10 prioriterade önskemålen. De två återstående har förts vidare till Boverket eftersom den ligger utanför våra möjligheter att påverka. För att bli till verklig nytta i det dagliga arbetet på arkitektkontoren måste dessa typbadrum sedan vara tillgängliga för nedladdning i de förekommande formaten vilka är pdf, dwg, IFC, Archicad samt Revit. De föreslagna lösningarna kommer att inarbetas i Arkitektens handbok och Arkitekt 2.0 för att sprida kunskap om behovet för plats för installationer. Handböckerna kommer sedan att hänvisa vidare till de digitala nedladdningsbara lösningarna som kommer att finnas tillgänglig på hemsidan sakervatten.se. Dessa lösningar kommer att behöva uppdateras för nya branschregler och andra ändrade förutsättningar varför det är viktigt att alltid ladda ner senaste versionen från denna hemsida.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt