Artikel Arkitektens hjälp inför vatteninstallation

Publicerad

Nu finns ritningar på de vanligaste typbadrummen som hjälp för att planera rätt utrymme för vatteninstallationer.
På sakervatten.se finns nedladdningsbara moduler med ritningar på vanligaste typbadrummen, som arkitekter behöver för att ge rätt utrymme för korrekt utförda vatteninstallationer enligt gällande bygg- och branschregler.
På sakervatten.se finns nedladdningsbara moduler med ritningar på vanligaste typbadrummen, som arkitekter behöver för att ge rätt utrymme för korrekt utförda vatteninstallationer enligt gällande bygg- och branschregler.
På sakervatten.se finns nedladdningsbara moduler med ritningar på de vanligaste typbadrummen enligt Svenska institutet för standarder (SIS) som du som arkitekt behöver i ditt arbete för att ge rätt förutsättningar för korrekt utförda installationer enligt gällande bygg- och branschregler.

I ritningarna med sina VVS-installationer med tillhörande komponenter finns till exempel väggtjocklekar anpassade så att installationer, till exempel dricksvatten, tvättställ, dusch och tvättmaskin – så att de kan utföras korrekt, för att minska byggfel.

Lösningarna har även inarbetats i Arkitektens handbok för att sprida kunskap om behovet av plats för installationer.

Arkitektens handbok är framtagen för arkitekter och andra funktioner i byggprocessen, till exempel tekniska konsulter, ingenjörer, förvaltare och andra som upprättar, tolkar eller kommer i kontakt med ritningar och andra byggbeskrivningar.

En grundförutsättning för att VVS-installationerna ska bli fackmässigt utförda och uppfylla gällande bygg- och branschregler, är att det redan i ett tidigt skede planeras plats för installationerna.

Att det hitintills ofta förbisetts att det behövs plats för vatteninstallationer beror till stor del på okunskap hos både de som beställer och de som skapar utrymmen.

Att höja medvetenheten hos beställare och arkitekter är ett viktigt steg för att eliminera byggfel.


Kontakt