Projekt 11955 Avslutat Effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar - Validering med hjälp av fältförsök

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med Etapp II av studien var att säkerställa de positiva resultat som framkommit i Etapp I. För detta behövdes ett test i verkligheten. I Etapp II följdes de produktionstekniska aspekterna upp, belystes och kvantifierades ekonomiskt. Dessutom validerades ka den hygrotermiska funktionen som uppnås med kontrollerad ventilation. Ett antal kallvindskonstruktioner följdes under en längre tid. En av byggnaderna tjänstgjorde som referensobjekt och byggdes traditionellt. I övriga installerades kontrollerad ventilation med mätutrustning.
Fältförsöket gjordes i byggnader uppförda under sommar-höst 2007. Flera alternativa förslag beträffade kallvindsproblematiken har presenterats av de byggföretag som var representerade i projektgruppen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar", Cerl-Eric Hagentoft, Chalmers (50 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt