Projekt 11871 Avslutat Effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Projektet avsåg evaluering av metoder för kontrollerad ventilation av kallvindar och fokuserade på (1) teoretiska beräkningar av temperatur- och fukttillstånd på kallvindar vid varierande styrning av en kontrollerad ventilation och (2)belysning och ekonomisk kvantifiering av produktionstekniska aspekter samt energi- och livscykelkostnader. Resultaten ligger till grund för en eventuell nästa etapp med fältförsök och utvärderingar från dessa. Projektet genomfördes inom FoU-Väst i samarbete med Chalmers.

Resultatet presenteras i rapporten "Effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar".

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt