Projekt 14002 Avslutat Sekundära ballastprodukter - Genomförande av HVS-försök

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Nyttan för SBUFs företag i korthet:
-Det går att dimensionera och utföra vägkonstruktioner med slaggrus, krossad betong och asfaltgranulat, vilket kan utgöra stora delar av framtidens cirkulära materialflöde
-Genom det större Vinnovaprojektet har vi tillgång till materialdata och dimensionerings-
metoder, som kan användas vid projektering med alternativa material
-Det kontaktnät som bildats under arbetet ger goda möjligheter till fortsatt samverkan för
etablera de alternativa materialen på marknaden.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt