Artikel Sekundära ballastprodukter framtidens materialflöde

Publicerad

Det går att dimensionera och utföra vägkonstruktioner med slaggrus, krossad betong och asfaltgranulat. Dessa kan utgöra stora delar av framtidens cirkulära materialflöde.

Behovet av ballastmaterial ökar med pågående förtätning och växande städer med tillhörande infrastruktur, inte bara i Sverige. Det är i och kring städerna som det blir allt svårare att skaffa fram bergmaterial av alla slag. För ett mer cirkulärt och hållbart byggande
av anläggningsinfrastruktur och bättre nyttjande av förnybara råvaror krävs därför att man ökar användningen av alternativa ballastmaterial.


Detta projekt har med hjälp av HVS-system i Linköping testat bärighet, dimensionering och lämplighet i bland annat packbarhet asfaltkross, slaggrus och betongkross.


Företagsnyttan kan översiktligt beskrivas så här:

  • Det går att dimensionera och utföra vägkonstruktioner med slaggrus, krossad betong och asfaltgranulat, vilket kan utgöra stora delar av framtidens cirkulära materialflöde 
  • Genom det större Vinnovaprojektet finns tillgång till materialdata och dimensionerings- metoder som kan användas vid projektering med alternativa material 
  • Det kontaktnät som bildats under arbetet ger goda möjligheter till fortsatt samverkan för etablera de alternativa materialen på marknaden. I kontaktnätet ingår bland annat RISE, VTI, Cementa, SYSAV, Dåva, Dalby Maskin, Malmö kommun och NCC Industry

  • För att orientera om resultaten från belastningsproverna visas i rapporten några mätresultat i diagramform vilket kan vara intressant för att upptäcka möjligheter och skillnader mellan olika materialtyper. 

Kontakt