Projekt 14386 Pågående BIP QTO V3 – 3D. Justeringar samt tillbyggnad av BIP QTO för visualisering

Projekttid

Sammanfattning

Datasystemet BIP QTO är en funktion för mängdberäkning under BIP som är ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter. BIP QTO (Building Information Properties Quantity Take Off) används sedan 2016 frekvent av projektörer och installatörer samt i undervisning på yrkesskolor för VVS och El/Tele.

Det underlättar beräkning av materialåtgång i projektering av byggnader, exempelvis längder och dimensioner på rör med olika sorteringar och summeringar och motsvarande för el. I kalkylskedet kan det underlätta mängdavtagning och därmed möjliggöra att fler och mer exakta kalkyler kan tas fram, givet att objekten är upplagda enligt BIP QTO.Systemet bygger på den internationella standarden för objektorienterad information, IFC. Efter att IFC har utvecklats med nya format måste BIP QTO skrivas om för att fungera. BIP QTO kompletteras samtidigt med en 3D-viewer som visar var i byggnaden de olika byggdelarna finns.

För mer information om BIP hänvisar vi till www.bipkoder.se och mer detaljerat för BIP QTO till SBUF-projektet 13356 – BIP mängder, gruppering från 2017 som i sin tur bygger på utveckling av BIP13171 – BIP mängder, från 2016. Powerpointbilder bifogas för sammanfattning och för att visa exempel på utdata från BIP QTO.

Projektansvarig
  • VRA Rörinstallationer i Stockholm AB
Projektledare
Relaterade projekt