Projekt 14137 Avslutat Hållbar hantering av byggavfall – Återbruk av brandklassade produkter steg2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet visar att även om byggnadssektorn arbetat med återbruk under flera decennier är innovationssystemet fortfarande underutvecklat, men också att det finns flera saker som skulle kunna genomföras för att öka utvecklingen.

Utveckling av metoder till stöd för CE-märkning eller motsvarande skulle underlätta marknadsutvecklingen. Vidare har ett flertal policyområden identifierats där arbetet skulle
minska trösklar till införande av storskaligt återbruk, för produkter och material med och utan tillhörande brandtekniska krav. Det konstateras att flera processer eller funktioner kopplat till Återbrukets TIS är underutvecklade, men det finns möjlighet att brygga över dessa brister genom mer forskning likt det som bedrivits inom projektet.

Processer inom ramen för analytisk dimensionering som tagits fram inom projektet, för dörrar, innertak och brandgasspjäll, visar på en möjlighet att bestämma egenskaperna av produkter och material för att avgöra deras potential för återbruk.

Två viktiga marknadshinder identifierades som naturligt kommer att minska över tid. Dessa hinder är;
1) låg tillgång och efterfrågan av återbruksprodukter samt
2) låg erfarenhet av inverkan av åldring på olika produkter med tillhörande brandtekniska krav, inklusive avsaknaden av erfarenhet kring hur åldring i en livscykel påverkar förväntad livscykel på åldrade produkter.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt