Artikel Hållbar hantering av byggavfall av brandklassade produkter

Publicerad

Intresse för återbruk av byggavfall, eller så kallat byggavfall, är stort; men processer, platser och funktionsanalys saknas. Detta projekt är inriktat på brandklassade produkter.
De huvudsakliga slutsatserna från detta projekt är:
- Det finns ett tydligt intresse från branschen för återbruk, även för produkter med tillhörande brandkrav. Återbruk särskilt av produkter med tillhörande funktionskrav är dock fortfarande underutvecklat.
- Återbruk sker i liten skala för ett antal produkter, oftast då för produkter utan tillhörande funktionskrav.
- Det förekommer återbruk i större skala när det finns utvecklad branschpraxis, t.ex. för tegel. Därför behövs fler accepterade återbruksprocesser.
- Projektet har utvecklat återbruksprocesser för analytisk dimensionering för dörrar med brandteknisk klassificering, innertaksplattor och brand- och brand-/brandgasspjäll, bl.a. baserat på information från flera verkliga byggprojekt.
- Viktiga marknadshinder är låg tillgång till återbruksprodukter samt låg erfarenhet av inverkan av åldring.
- Påverkan av åldring på brandtekniska egenskaper och förmodad livslängd som återbrukad produkt kräver mer forskning

Kontakt