Projekt 13793 Avslutat Beläggningssystem för parkeringsdäck av trä

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Parkeringshus i trä förväntas öka i antal och byggs idag med en bärande stomme bestående av pelare och balkar av limträ som kombineras med bärande kassettbjälklag i så kallat KL-trä (korslimmat trä). Men träbjälklaget måste skyddas med lämpligt beläggningssystem, och täthet är om möjligt ännu viktigare för trä än för betong.
Syftet med projektet har varit att ta fram underlag för hur ett beläggningssystem på
parkeringsdäck av trä bör utformas, skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt. En översiktsrapport har inledningsvis tagits fram i projektet. I denna bedöms att både bitumenbaserat beläggningssystem, härdplastbaserat system och system baserat på cement bör kunna fungera väl på trädäck i parkeringshus.
Vidhäftning har ingått som en viktig del i projektet. Erhållna resultat för härdplastbaserade system indikerar god vidhäftning till träunderlaget vid god träkvalitet, det vill säga träkvalitet som inte fuktbelastats och som varit avsedd för träbjälklag i till exempel parkeringshus.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt