Projekt 11849 Avslutat Pocketboken Rätt Murat och Putsat

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Projektet avsåg att ta fram ett verktyg i form av en pocketbok för att säkra utförandekvaliteten och underlätta arbetet på byggarbetsplatsen. Pocketboken, som är i fickformat, underlättar och tydliggör dialogen mellan beställare, leverantör och arbetsplats.

Projektansvarig
  • SPEF – Sveriges Murnings och Putsentreprenörsförening
Projektledare
Relaterade projekt