Projekt 11606 Avslutat Rätt murat och putsat

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram ett informations- och utbildningsmaterial om murat och putsat byggande som baseras på etablerad kunskap och resultat från ny FoU. Har utförts i samarbete med LTH.

Redovisningen utgörs av handboken Rätt murat och putsat, Svensk Byggtjänst, 2005 (200 sid).

Projektansvarig
  • SPEF - Sveriges Murnings och putsenterprenörer
Projektledare
Relaterade projekt