Projekt 12557 Avslutat Pocketboken - Rätt från början 2011

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

I projektet har pocketboken Rätt från Början - Murat & Putsat 2012 uppdaterats. Pocketboken är avsedd att ge byggarbetsplatsen stöd och vägledning vid murning och putsning.

Den tidigare boken har sedan den kom ut utgjort ett uppskattat verktyg för såväl platschefer, murare som leverantörer. Boken ger även branschens andra aktörer en god översikt av gällande branschstandard samtidigt som byggplatsens nomenklatur klargörs.

Slutredovisningen utgörs av pocketboken "Rätt från början - Murat & Putsat 2012" (240 sidor).

Projektansvarig
  • SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening
Projektledare
Relaterade projekt