Projekt 13623 Avslutat Hållbar dagvattenhantering i urbana miljöer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

En utmaning för hållbar dagvattenhantering vid stadsplanering i urbana miljöer är att marken är begränsad och dyr. Entreprenörer ökar i dag sin verksamhet inom drift och underhåll av dagvattenanläggningar och även inom projektering och utformning av stadsmiljöer.

Slutsatserna i denna LIC avhandling bidrar med kunskap till att utveckla bättre metoder för dagvattenhantering och därigenom en hållbar utveckling av framtida städer. Av praktisk betydelse är att regelbundet underhåll och periodvis byte av översta filterlagret kan säkerställa en bibehållen reningsfunktion över längre tid.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt