Projekt 14276 Pågående Jämförande analys av luftburna och vattenburna kylsystem i kontorsbyggnader

Projekttid

Sammanfattning

Vanligtvis utgör luftburna ventilationssystem de mest förekommande kylmetoderna för kontorsbyggnader i Sverige. Vattenburna kylsystem framstår som genomförbara alternativ till luftburna system. Det har rapporterats att luftburna och vattenburna system skiljer sig åt i energiförbrukning och toppeffekt, främst på grund av olika metoder för att utnyttja energikällor. Denna diskrepans blir allt tydligare på grund av den accelererade ökningen av utomhustemperaturen, särskilt märkbar i kalla nordiska länder jämfört med andra klimat. Såvitt författarnas kännedom sträcker sig har ingen tidigare studie behandlat jämförelsen mellan luftburna och vattenburna system, specifikt inom ramen för klimatförändringar i det svenska klimatet. Det här projektet syftar till en energieffektiv och kostnadseffektiv design av kylsystem i kontorsbyggnader genom en bättre förståelse för utformning och drift av mekaniska kylsystem. Projektet motiveras av behovet av att tackla kommande klimatutmaningar och att upprätthålla bekväma termiska miljöer. Denna studie har tre avgörande resultat av enorm betydelse. För det första undersöker den klimatförändringarnas effekter på kylsystemens utformning och dimensionering.

För det andra sträcker sig implikationerna bortom studiens ursprungliga fokus och öppnar upp möjligheten att minska toppeffektkraven både för byggnader och energinätet.

Slutligen erbjuder resultaten möjligheten att minska energikostnaderna genom en optimerad utformning av kylsystemet.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt