Projekt 11066 Avslutat Beständighet och livslängd hos fiberkompositarmering (FRP) i betongkonstruktioner. Etapp III

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers, som syftat till fysikalisk/kemisk förståelse för nedbrytningsprocesserna, identifikation av vad som avgör livslängden, användning av icke-accelererande provningsmetoder och ytterst till prognoser om långtidsbeteende. Samarbete med FoU-Väst, Skanska Teknik AB, Internordisk Spännarmering AB och Färdig Betong AB.
Resultatet redovisas i rapporten Beständighet hos FRP-armering i betong - Etapp III (15 s exkl bilagor), Valter Dejke och Olivier Poupard, Chalmers. Rapporten innehåller en del intressanta resultat avseende fukts inverkan på nedbrytningen hos glasfiberkompositarmering. Fuktnivån har enligt rapporten visat sig ha extremt stor inverkan på materialnedbrytningens omfattning.Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt