Projekt 8089 Avslutat Beständighet och livslängd hos fiberkompositarmering i betongkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Syftade till fysikalisk och kemisk förståelse för nedbrytningsprocesserna, identifikation av vad som avgör livslängden, användning av icke-accelererande provningsmetoder och ytterst till prognoser över långtidsbeteende. Samarbete med FoU-Väst, Skanska Teknik AB, Internordisk Spännarmering AB och Färdig Betong AB.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Durability of fibre reinforced polymers (FRP) as reinforcement in concrete structures", Valter Dejke, Chalmers (69 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Teknik
Projektledare
Relaterade projekt