Projekt 11498 Avslutat Beständighet hos FRP-armering, etapp III, förlängda försök

Projekttid

Sammanfattning

Fortsatt forskning vid Chalmers, som syftat till fysikalisk/kemisk förståelse för nedbrytningsprocesserna, identifikation av vad som avgör livslängden, användning av icke-accelererande provningsmetoder och ytterst till prognoser om långtidsbeteende. Samarbete med FoU-Väst, Skanska Teknik AB, Internordisk Spännarmering AB och Färdig Betong AB.

Projektet redovisas i rapporten Beständighet hos FRP-armering i betong, etapp III - slutrapport, Valter Dejke Olivier Poupard, Bygg- och miljöteknik, Chalmers (13 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt