Projekt 13849 Avslutat Utvecklingsprojekt Samverkanskunskap, del 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projekt inom samhällsbyggnadssektorn bygger allt oftare på en ökad grad av samverkan mellan branschens aktörer. I detta utökade samarbete har det blivit vanligare att använda sig av samverkan (jmf partnering) som affärsmodell. Projektets ambition är att ge läsaren översiktlig förståelse avseende samverkansekonomi lönsamt företagande på ledningsnivå i syfte att om att samverkansformen påverkar synsättet på affären och översiktliga ekonomiska aktiviteter. Att driva verksamhet i samverkan kan behöva nya affärsmodeller.
Till varje modul har vi även tagit fram en checklista som ska ses som en hjälp att utvärdera företagets ”mognadsgrad” avseende förutsättningarna att lyckas i en samverkansrelation. Materialet avslutas med en frågelista kring 8 huvudområden som ska ses som en hjälp till att utveckla ett företag som är rustat för samverkan

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt