Projekt 14050 Avslutat Få fart på nyttiggörande av FOI-projekt inom samhällsbyggnadssektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte har varit att paketera förstudieresultatet från "Guide för nyttiggörande forsknings- och innovationsprojekt i samhällsbyggnadssektorn" i ett, till olika branschorganisationers företagsmedlemmar, anpassat material för hur man kan dra nytta av alla goda projekt- och arbetsresultat i branschen. i den förstudien nämndes ett antal framgångsfaktorer för att lyckas i arbetet och i denna projektrapport har de utvecklats ytterligare och kommuniceras även i film och en digital folder som kan användas i företagets utvecklingsarbete.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt