Projekt 13642 Avslutat Produktivitetsläget i svenskt byggande, VVS och el 2018

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Koch och Lundholm (2018) har genomfört en produktivitetsanalys av den svenska byggbranschen med titeln Produktivitetsläget i svenskt byggande. Studiens övergripande mål är att bidra till produktivitetsutveckling i byggprojekt, byggföretag, VVS-företag och elinstallatörer genom att utveckla kunskap om produktivitetsförhållanden, utmaningar och styrkeområden.

Projektet har genomförts som en produktivitetsmätning av svensk konstruktion, VVS och el 2018. Detta innebär en övergripande strömlinjeformad datainsamling, med möjligheter till tvärsnittsanalyser i olika områden. Projektet är baserat på en enkätundersökning som omfattar 430 av de största byggprojekten som slutfördes 2018.

Undersökningen inkluderar byggandet av: remiser, kontor, hyreshus, gruppbyggda villahus och byggprojekt. För installation och el är fokus också på deras uppdrag inom de största byggprojekten. Projektet har arbetat med en produktivitetsmodell som mäter produktiviteten i fråga om kostnader per producerad kvadratmeter.

Vid fastställande av projektets produktivitet fokuseras på att mäta byggkostnaderna, inklusive transport, löner, material, maskiner, markarbeten, underleverantörer, installationer etc. per brutto kvadratmeter. All information rapporterades av kunder och webbplatschefer baserat på en distribuerad undersökning.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt