Projekt 13625 Avslutat Dimensioneringsguide för infästningar i stålfiberarmerad betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Tidigare studier har visat att ett tillskott av stålfibrer förbättrar brottegenskaperna hos betong. Det finns dock endast få studier som belyser inverkan stålfiberarmering på bärförmågan för infästningar.
För att förbättra kunskaperna har en experimentell studie genomförts av ingjutna förankringar i oarmerad och stålfiberarmerad betong.
Bärförmågan ökar väsentligt i stålfiberarmerad betong och denna ökning underskattas med CCDmetoden oberoende av avståndet till kanter.

De provade infästningarna som satt nära fria kanter hade lägre bärförmåga och mindre deformationer vid brott än motsvarande förankringar som satt längre in i en platta. Detta beror på att en fullt utvecklad brottkon inte kan bildas i en infästning nära en kant och att bärförmågan därför reduceras. Bärförmågan för provade infästningar mitt i en platta ökade med 32 % i SFRC40 och med 45 % i SFRC 80 i jämförelse med oarmerade plattor.

Dessutom blev brotten segare och deformationerna ökade avsevärt vid brott, Samma uppförande observerades för infästningar nära fria kanter. Bärförmågan ökade här med mer än 29 % i jämförelse med infästningar i oarmerade betong. Sammanfattningsvis rekommenderas att den beräknade bärförmågan kan ökas med 25 % vid användning av konkapacitetsmodellen (CCD) för stålfiberarmerad betong med minst 0.5 % stålfiber (40 kg/m3 ) med hakförankring av här studerad typ.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt