Projekt 13255 Avslutat Infästningar i fiberarmerad högpresterande betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Målsättningen för arbetet var att genom pilotförsök ge underlag för riktlinjer och dimensioneringsmodeller för användning vid förankringar i normal- och högpresterande fiberarmerad betong. Sådana riktlinjer kan ge mervärde för kunderna i byggbranschföretagens produkter och tjänster genom att billigare, säkrare och mer effektiva förankringar kan skapas.

Utdragsförsök har genomförts på bultar som gjutits in i oarmerad och fiberarmerad normal- och höghållfast betong. Betongen hade tryckhållfastheten 40 och 80 MPa och provades med och utan fiberarmering med 80 kg/m3.
Bärförmågan ökade med ökad betonghållfasthet. När hållfastheten ökade från 40 MPa till 80 MPa ökade bärförmågan från ca 340 kN till ca 480 kN. Brottet blev dock sprödare för högre hållfastheter och brottet kunde ske plötsligt utan nämnvärd deformation. Någon form av ytarmering eller fiberarmering rekommenderas för att få erhålla ett mer segt, duktilt, förvarnande brott.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Infästningar i fiberarmerad högpresterande betong", Rasoul Nilforoush, Martin Nilsson och Lennart Elfgren, samtliga Luleå tekniska universitet (17 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt