Artikel Dimensioneringsguide för infästningar i betong

Publicerad

Resultat från en serie försök med infästningar i stålfiberarmerad betong.

Tidigare studier har visat att ett tillskott av stålfibrer förbättrar brottegenskaperna hos betong. Det finns dock endast få studier som belyser inverkan stålfiberarmering på bärförmågan för infästningar.

För att förbättra dessa kunskaper har en experimentell studie genomförts av ingjutna förankringar i oarmerad och stålfiberarmerad betong. Förankringar har gjutits in med olika djup (hef = 100 och 150 mm).

De provade parametrarna är stålfibermängd och infästningarnas placering i förhållande till hörn och kanter. Bärförmågan för bultförsedda infästningar i oarmerad betong kan ganska väl förutsägas med en modell baserad på en konformad brottyta, Concrete Cone Capacity Design (CCD-metoden). Bärförmågan ökar väsentligt i stålfiberarmerad betong och denna ökning underskattas med CCDmetoden oberoende av avståndet till kanter.

Sammanfattningsvis rekommenderas att den beräknade bärförmågan kan ökas med 25 % vid användning av konkapacitetsmodellen (CCD) för stålfiberarmerad betong med minst 0.5 % stålfiber (40 kg/m3) med hakförankring av här studerad typ.


Kontakt