Projekt 13426 Avslutat Självverkande kylbaffelsystem etapp II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Detta projekt avser fortsättningen på det genomförda doktorandprojektet "Självverkande kylbafflar" (ID: 12813). Arbetet har bedrivits enligt projektplan och flera positiva resultat har erhållits som avrapporterades i slutrapport vid årsskiftet 2016/17 och där resultaten redovisats i två vetenskapliga artiklar i Energy and Buildings och en populärvetenskaplig artikel i Energi & Miljö (bifogas). Det utförda arbetet motsvarar licentiatexamen.
Denna andra del avser fortsatt arbete fram till doktorsexamen. Arbetet utgör en del inom ramen för Jonas Gräslunds verksamhet som adjungerad professor hos avdelningen för installationsteknik på Chalmers tekniska högskola.

Projektansvarig
  • Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB
Projektledare
Relaterade projekt