Projekt 12391 Avslutat Rätt Murat och Putsat - 2011

Projekttid

Sammanfattning

Handboken Rätt Murat och Putsat är en etablerad handbok för såväl utbildning, projektering som utförande av puts- och murverk. Handboken är ett styrande doukument vid upprättandet av arbetsbeskrivningar i enlighet med AMA Hus.

Handboken har nu uppdaterats med avseende på gällande Eurocode samt utifrån nya rön rörande fukt i samband med putssystem.

Projektansvarig
  • SPEF- Sveriges Murnings- Putsentreprenörsförening
Projektledare
Relaterade projekt