Projekt 11716 Avslutat Sustainable Bridges. Tillämpning av erfarenheter

Projekttid

Sammanfattning

Sustainable Bridges (ung. uthålliga broar) är ett EU-projekt där man studerar metoder för att uppgradera, förstärka och bättre utnyttja Europas befintliga järnvägsbroar. Syftet med detta angränsande projekt är att systematiskt samla in, analysera och efter bearbetning redovisa sådana delar av den kunskap som genereras inom Sustainable Bridges som kan återföras i form av förbättringar i kommande nyproduktion av järnvägs- och landsvägsbroar. Samarbete med Chalmers och LTU.

Andra årets arbete har redovisats i Sustainable bridges, tillämpning av erfarenheter från ett EU-projekt, delrapport 2, Ingvar Olofsson, Mario Plos, Jan Olofsson, Hans Hedlund, avd för konstruktionsteknik, Chalmers Tekniska Högskola 2006.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB, Skanska Teknik
Projektledare
Relaterade projekt