Projekt 11459 Avslutat Tillämpning av erfarenheter inom "Sustainable Bridges"

Projekttid

Sammanfattning

Sustainable Bridges (ung. uthålliga broar) är ett EU-projekt där man studerar metoder för att uppgradera, förstärka och bättre utnyttja Europas befintliga järnvägsbroar. Syftet med detta kompletterande projekt är att systematiskt samla in, analysera och efter bearbetning redovisa sådana delar av den kunskap som genereras inom Sustainable Bridges som kan återföras i form av förbättringar i kommande nyproduktion av järnvägs- och landsvägsbroar. Samarbete med Chalmers.

Första årets arbete redovisas i rapporten Sustainable Bridges, Tillämpningar av erfarenheter från ett EU-projekt, Ingvar Olofsson och Mario Plos, Chalmers, rapport 2005:8 (19 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt