Projekt 11854 Avslutat Sustainable Bridges. Tillämpning av erfarenheter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Sustainable Bridges (ung. uthålliga broar) var ett EU-projekt där man studerade metoder för att uppgradera, förstärka och bättre utnyttja Europas befintliga järnvägsbroar.

Syftet med detta angränsande projekt var att systematiskt samla in, analysera och efter bearbetning redovisa sådana delar av den kunskap som genererades inom Sustainable Bridges och som kan återföras i form av förbättringar i kommande nyproduktion av järnvägs- och landsvägsbroar.

Samarbete med Chalmers och LTU.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Sustainable Bridges, tillämpning av erfarenheter från ett EU-projekt", Ingvar Olofsson, Jan Olofsson, Mario Plos, Hans Hedlund och Björn Täljsten (87 sidor). Rapporten är publicerad som Rapport 2008:9, Avdelningen för konstruktionsteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB, Skanska Teknik
Projektledare
Relaterade projekt