Projekt 13805 Avslutat Hållbar smart elektrifiering av mindre bergtäkter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Många bergtäkter med krossverksamhet en stor del av året har redan elektrifierat driften av krossarna. I mindre täkter med krossning någon månad per år är dock elektrifiering inte lönsam idag ens med stöd av statliga bidrag då investeringen i transformator m m kostar för mycket. Men om transformatorn kan göras mobil så kan kostnaden för denna delas på fler täkter och ekonomin förbättras. Sådana lösningar har dock ännu inte testats i praktiken. Konceptet mobil elektrifiering har flera fördelar jämfört med hur större täkter har elektrifierats hittills:
Om mobila nätanslutna krossar matas av grävmaskin – istället för att stenmaterial bärs lång väg med hjullastaren till fast uppställda nätanslutna krossar – blir matningen av krossen energisnålare.
Diesel-elektriska mobila krossar får el från en mobil transformator
Med stackläggare istället för hjullastare kan även lagerläggningen bli energieffektivare och fossilfri. Projektet har i nära samverkan med branschen utvecklat nya koncept för mobila elsystem i mindre bergtäkter och kostnadsberäknat dem.
Om gränsen för lönsam elektrifiering kan sänkas så att även mindre täkter kan komma ifråga, så är den potentiella miljövinsten mycket stor – flera 10 000-tals ton CO2 e per år.
Slutsatsen av projektet är att högmobil elektrifiering är möjlig, att minst en anläggning med tre inblandade täkter bör komma i drift under 2021 samt att beräknade miljö- och arbetsmiljövinster i dessa anläggningar då kan verifieras.

Projektansvarig
  • NCC Industry Nordic AB
Projektledare
Relaterade projekt