Projekt 14101 Pågående Energilager för nätanpassad krossning med stöd av solceller

Projekttid

Sammanfattning

Elkraften har historiskt varit billig i de skandinaviska länderna, men i takt med att allt mer elektrifieras i samhället samtidigt som kärnkraft fasas ut kommer troligen elpriserna att närma sig de som gäller i övriga Europa. Under det senaste året har vi upplevt extremt höga elpriser under vissa perioder.Dieselpriset har också stigit med ökande inblandning av biodrivmedel. Den andelen ska öka framgent vilket lär betyda ännu högre dieselpris.Många bergtäkter ligger i områden där elnätet är högt belastat och störningar från en kross kan bli oacceptabla för närliggande kunder.Målet är att inom ett år demonstrera den praktiska användningen av ett större energilager i befintlig elektrifierad krossverksamhet och påvisa vilka miljömässiga, tekniska och ekonomiska konsekvenser detta kan ge i svaga elnät, samt hur det kan möjliggöra lokal solcellsinstallation och energilagring.

Projektansvarig
  • Skanska Asfalt och Betong AB
Projektledare
Relaterade projekt