Projekt 12465 Avslutat Kvalitetsökning av laboratorieundersökningar med bildanalys

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En viktig faktor för hållbarheten hos asfaltlagret på vägar är vidhäftningen mellan stenarna i asfalten och bindemedlet bitumen, som får stenarna att sitta ihop. Vidhäftningen undersöks med den så kallade rullflaskmetoden. Ett steg i testet är att manuellt undersöka täckningsgraden efter att bitumenindränkta stenar tvättats med vatten under en bestämd tid.

Ett mål med projektet var att ersätta den manuella bedömningen med bildanalysmetoder och att introducera ett praktiskt och användbart koncept för utvärdering av vidhäftning mellan bitumen och stenmaterial som kan ligga till grund för val av ingående komponenter i asfalt vid anläggning av vägar. Konceptet är baserad på fundamentala materialegenskaper hos ingående komponenter i asfalt.

Syftet med projektet var att presentera ett koncept som baseras på fundamental växelverkan för förklaring av vidhäftning och vattenkänslighet hos asfalt. Många mineral- och stenegenskaper är tillgängliga på internet. Det gör det möjligt att på en teoretisk nivå beräkna vidhäftning mellan bitumen och sten. Kan man förstå hur ingående material påverkar egenskaperna i färdig asfalt kan också bättre affärsmässiga förutsättningar skapas för vägentreprenörer, vägkonsulter, installatörer och Trafikverket.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Machine vision for road pavement applications", Hanna Källén, Lunds Universitet (63 sidor och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt