Projekt 12943 Avslutat Kvalitetsökning av laboratorieundersökningar med bildanalys del 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Lunds Universitet. Projektet har utvärderat nya algoritmer för bildanalys och kombinera detta med ny foto- och belysningsteknik för att öka precisionen i utvärderingar. I denna del kommer metodiken med fotogrammetri och algoritmlösning anpassade för 3D-analys av ytor och aggregat att behandlas. Utvärdering av ytors textur med bildanalys kommer att jämföras med dagens manuella texturbestämningar. Förutom texturmätningar kommer projektet att analysera kornfördelningar av asfaltpuckar med bildanalys samt bestämningar av stenmaterials flisighetsindex.

Intressanta tillämpning för byggområdet har undersökts, bland annat kvalitetskontroll av asfalt (vidhäftning av bitumen – provning med rullflaskemetoden) och trafikövervakning.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Applications och Machine Vision - Quality Control, Cancer Detection and Traffic Surveillance", Hanna Källén, Lunds Universitet (137 sidor med en populärvetenskaplig sammanfattning).

Projektansvarig
  • Peab Anläggning
Projektledare
Relaterade projekt