Projekt 14199 Avslutat Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Masstransporter för bygg- och infrastrukturprojekt är 25% av transporterna i urban miljö. Effektivisering och elektrifiering har stor potential för utsläppsminskningarna som krävs för att nå Sveriges klimatmål. Stockholms län har i bred samverkan (Stockholm Stad, STORSTHLM, Länsstyrelsen Stockholm och Trafikverket) analyserat förutsättningarna för en regional masshanteringsplan och strategi. Målet är att få en hållbar lösning vad gäller masstransporter och cirkulär hantering. I projektet kopplas länets strategi för masshantering ihop med utvecklingen för elektrifiering av tunga masstransporter.
Projektet visar att elektrifiering är möjlig för många av dagens transporter och att det finns
goda förutsättningar för en omfattande omställning genom ett ökat samarbete mellan aktörer, men nya affärsmodeller samt tydlig och ambitiös kravställning i upphandlingar och fler elektrifierade fordon behövs. Det framgår att samtliga aktörer från värdekedjan vill och kan bidra till omställningen och att fokus fram bör vara på att gå från ord till handling.

Projektansvarig
  • Foria AB
Projektledare
Relaterade projekt