Projekt 14199 Pågående Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län

Projekttid

Sammanfattning

Masstransporter för bygg- och infrastrukturprojekt är 25% av transporterna i urban miljö. Effektivisering och elektrifiering har stor potential för utsläppsminskningarna som krävs för att nå Sveriges klimatmål. Stockholms län har i bred samverkan (Stockholm Stad, STORSTHLM, Länsstyrelsen Stockholm och Trafikverket) analyserat förutsättningarna för en regional masshanteringsplan och strategi. Målet är att få en hållbar lösning vad gäller masstransporter och cirkulär hantering. I projektet kopplas länets strategi för masshantering ihop med utvecklingen för elektrifiering av tunga masstransporter. Fokus är att utveckla hur en utbyggnad av laddinfrastrukturen för dessa transporter kan se ut. På kort sikt är det transportörer och beställare som är problemägare. På längre sikt är det byggbolagen som behöver inkludera transportutsläppen på ett målinriktat sätt.

De behöver ett systemperspektiv för rollen de har att kravställa i hela kedjan och därmed tar byggbolagen ett större ansvar för sina indirekta utsläppProjektet ger en övergripande lösning för laddinfrastrukturen för elektrifiering av masstransporter inom länet. Hela värdekedjan är representerat, från beställare till elbolag och utförare.

Underlaget kommer vara viktigt för intressenterna och ge bygg och andra branscher en fördjupad kunskap över tekniska, logistiska och miljömässiga behov och hur de kan tillgodoses, vilka affärsmodeller som behöver utvecklas och till vilka övergripande kostnader.

Projektansvarig
  • Foria AB
Projektledare
Relaterade projekt