Projekt 13985 Avslutat Entreprenörsråd för en hållbar masshantering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Bygg- och anläggningsbranschen är den bransch som har störst klimatpåverkan. Hantering av jord- och bergmassor utgör en betydande del av klimatpåverkan i projekten. För att minska miljöeffekterna av masshanteringen så behöver återvinningen av massor öka. Resultaten från detta projekt är ett antal entreprenörsråd inom områden som:
- Ökad samordning i värdekedjan,
- Kunskapshöjande åtgärder,
- Lagar och tillstånd och Ekonomiska incitament och affärsmodeller.
Projektet har också sammanställt information om digitala arbetssätt och tjänster inom masshantering. Projektet har identifierat ett antal olika digitala lösningar som kan bidra till en mer hållbar masshantering och ökad spårbarhet för massorna. Lösningarna består av bland annat standarder för digitala meddelanden och stöd i form av appar och system och tjänster som företag erbjuder. Även ett flertal verktyg för hållbarhetsbedömning av masshantering har identifierat och som kan nyttjas i olika delar av byggprocessen.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt