Projekt 13752 Avslutat Tilläggsansökan 13599 - Kompletterande försök

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt belyser samma tillämpningsområde som SBUF-projektet SBUF 13560 ”Framtidens golvsystem med modern betong”, men fokuserar mer på skadeaspekter och praktiska försök utifrån våra erfarenheter av golvskador. Utförda undersökningar är helt fristående från SBUF-projekt 13560. Fokus på de undersökningar som genomförts är: - Delprojekt 1: Praktiska försök avseende fuktomfördelning mellan ”Modern betong” med bascement och avjämningsskikt efter tät förslutning. - Delprojekt 2: Praktiska försök att utvärdera golvemissioner från 5 olika mattyper och 6 olika golvlim, 6 månader efter limning av olika beläggningar på olika fuktiga i underlag. - Delprojekt 3: Utföra uppföljningsmätningar av golvemissioner 2-4 år efter byggnation.

Projektansvarig
  • NBI Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt