Projekt 13547 Avslutat Uppställning av tunga maskiner på jord

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Tunga maskiner, exempelvis pålkranar, mobilkranar, betongpumpar och grävmaskiner, kan orsaka ras, skred och bärighetsbrott i jorden om de ställs upp på mark som inte har tillräcklig bärförmåga. Det innebär en uppenbar risk för en omedvetet osäker arbetsmiljö.

Det här projektet har tagit fram en handbok för "Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner". Den beskriver processer i projekteringen och genomförandet av uppställning av tunga maskiner med fokus på en säker arbetsmiljö och hur säkerheten för en arbetsplattform kan säkras genom ett strukturerat arbete, verifierande projektering samt provning och kontroll.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt