Projekt 14086 Pågående Fullskaleförsök säker uppställning av tunga maskiner

Projekttid

Sammanfattning

Vid uppställning av tunga maskiner på en byggarbetsplats finns stora arbetsmiljömässiga och ekonomiska risker. Riskerna innefattar bland annat att vältning, grundbrott i jorden, sättningar samt skador på byggnader och infrastruktur i närheten. Skador på byggnader och maskiner kan bli kostsamt, men dessa risker kan även äventyra människors liv och hälsa då det är stora maskiner med lång räckvidd när de välter. Detta projekt anknyter till det befintliga SBUF-projektet “13547-Uppställning av tunga maskiner på jord” vars syfte var att ta fram en branschpraxis för hur tunga maskiner kan ställas på arbetsplatser med tillfredsställande säkerhet. En av slutsatserna ifrån detta projekt är att det saknas relevanta fullskaleförsök från flera olika typer lastspridande åtgärder.Syftet med projektet är att genom två fullskaleförsök undersöka tre olika slags uppställningsmetoder för att sedan analysera hur stor lastspridande verkan de olika metoderna har. Metoderna som ska undersökas är uppställning på packat krossmaterial, uppställning på packat krossmaterial med stockmattor samt uppställning på packat krossmaterial med geonät. Testerna kommer att utföras med två typer av maskiner: en på byggarbetsplatser vanligt förekommande, 30 tons larvburen grävmaskin samt en 65 tons larvburen pålkran. Detta för att se hur styvheten och lastspridningen varierar med belastningen. Projektet redovisas genom Ellinor Malmros och Mathilda Ringdahls examensarbete samt en sammanfattande artikel

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt