Projekt 14086 Avslutat Fullskaleförsök säker uppställning av tunga maskiner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt anknyter till det befintliga SBUF-projektet “13547-Uppställning av tunga maskiner på jord” vars syfte var att ta fram en branschpraxis för hur tunga maskiner kan ställas på arbetsplatser med tillfredsställande säkerhet.

En av slutsatserna ifrån det projektet är att det saknas relevanta fullskaleförsök från flera olika typer lastspridande åtgärder. Det är detta projektets syfte att pröva.

Syftet med projektet var att studera och jämföra lastspridningseffektiviteten för en oförstärkt arbetsplattform. En förstärkt med stockmattor och en förstärkt med geonät för att se vilken förstärkningsmetod som bidrar till högre bärighet. Försöken utfördes genom ett fältförsök och kompletterande numeriska och analytiska studier för att vidare kunna analysera beteendet av de olika förstärkningarna.

Resultaten visar att förstärkningarna bidrar till en ökad bärighet och effektivare lastspridning, däremot kunde inget entydigt svar ges för vilken av de två förstärkningsmetoderna som gav bäst lastspridande effekt.

De huvudsakliga fynden var att stockmattans lastspridande effekt visade sig var starkt beroende av kontaktytan med plattformen och därmed den mest effektiva lastspridande arean.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt